Perutusan kepada Blogger Sempena Pencapaian 4000 Ahli Dalam Masa 4 Bulan


Segala puji saya panjatkan kepada Allah S.W.T  kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat saya mencoretkan sesuatu sempena pencapaian Blogger Area.. dengan kewujudan Twitter Rasmi, Baju Rasmi dan Alhamdulillah... selepas 4 bulan ditubuhkan Blogger Area mencapai 4000 orang ahli hasil kerjasama admin dan warga Blogger Area.. Terima Kasih kepada semua yang menyokong Blogger Area :)

sertai kami d Twitter : @BloggerAreaZone

No comments: